Opšta pravila kupovine

Porudžbina se smatra važećom ukoliko su svi traženi podaci verodostojni i ispravno unešeni u postupku poručivanja i kada kupac prihvati ukupnu cenu i navedene uslove kupovine.
Najkasnije u roku od 24 sata nakon obavljene porudžbine, BLINKER STORE će Vam poslati e-mail sa potvrdom o uspešno primljenoj porudžbini sa svim potrebnim podacima.
Ukoliko podaci koje ste uneli nisu u potpunosti tačni ili nisu kompletni, BLINKER STORE zadržava pravo da ne isporuči proizvod.