Reklamacije

Potpisivanjem formulara o primopredaji podrazumeva se da ste robu primili u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Ukoliko je roba oštećena, štetu moraju da konstatuju zajedno kupac i dostavljač na licu mesta u trenutku isporuke.

O tome nas odmah obavestite na e-mail ili na neki od dole navedenih telefona.

Povraćaj ili zamena robe se vrši u sledećim slučajevima:

  • isporučena roba nije ona koja se nalazi na računu
  • roba je oštećena u toku transporta
  • roba je izgubljena u transportu.

- Obrazac za reklamaciju

- Obrazac Izjave odustanka od ugovora o kupovini na daljinu